Sandd breekt de postmarkt verder open

Terwijl de politiek zich buigt over een nieuw regeerakkoord en een nieuwe invulling van de UPD, introduceert Sandd haar eigen zegels. De eerste Nederlandse postzegel verscheen op 1 januari 1852. Met deze nieuwe zegels schrijft Sandd dus niet alleen geschiedenis, maar maakt de postmarkt-innovator tevens haar entree in de klein zakelijke en de consumentenmarkt. De zegels zijn bedoeld voor post zónder haast.

Uit recent onderzoek van de ACM blijkt  dat de bezorging van post steeds minder spoedeisend is. Bijna driekwart van de consumenten en mkb’ers geeft aan ook tevreden te zijn met een bezorgfrequentie van vier dagen of minder. Ook vindt bijna twee derde van de consumenten en mkb’ers de huidige postzegelprijs van € 0,78 zeer hoog en hechten ze vooral veel belang aan een betrouwbare bezorging.

Sandd realiseert een landelijke dekking door de ServicePoints van DHL te gebruiken als afgiftepunt en tevens als verkooppunt voor zegels. Daarmee kunnen alle verzenders nu zowel hun pakket- als brievenpost versturen via deze winkels. De komende tijd zullen zoveel mogelijk van het naar 2000 groeiende aantal DHL ServicePoints worden aangesloten op het Sandd-netwerk.

Sinds september zijn er al 150 Sandd Postpunten geopend, het dichtstbijzijnde Sandd Postpunt is te vinden via www.sandd.nl/postpunt. In de Sandd Postpunten staan blauwe brievenbussen waar consumenten en mkb’ers hun post kunnen achterlaten voor bezorging. De scherpe prijzen die Sandd biedt, worden mogelijk gemaakt door de efficiënte werkwijze en door bezorging op slechts 2 dagen per week, dinsdag en vrijdag. Dat doet Sandd al twee jaar op rij met de beste bezorgkwaliteit van Nederland.

De prijs van de zegel bedraagt € 0,60 inclusief BTW. Een extra voordeel is er voor de mkb’er, omdat zij BTW mogen verrekenen is de netto prijs slechts € 0,50. In 2018 wordt de besparing met een Sandd zegel nog groter door de verhoging van de postzegelprijs naar € 0,83 cent. De Sandd zegel blijft € 0,60 cent inclusief BTW.