Is het bundelen van mijn mailing verplicht?

Is het bundelen van mijn mailing verplicht?

Ja. In het gesorteerde adressenbestand plaatst Sandd achter ieder adres informatie omtrent bundel- en palletindeling. Een bundelnummer geeft aan welke adressen bij elkaar in een bundel zitten. Een palletnummer geeft aan welke bundels samen op een pallet terecht komen. Daarnaast is in het digitale adressenbestand ook informatie opgenomen bij het laatste adres dat in een bundel valt (middels ‘*’) en de laatste bundel die op een pallet komt (middels ‘**’).

 Sandd Zakelijk  
Sandd.nl