Voorwaarden wijkveiling

Op deze pagina vind je de Algemene Voorwaarden Wijkveiling. In deze link vind je de pdf-versie.

 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Sandd, in de ruimste zin van het woord, alsmede op alle Overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Sandd, in de ruimste zin van het woord, alsmede op alle Overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Deelname aan de veiling mag alleen als je minimaal één reguliere wijk bezorgt.
 • Je mag alleen deelnemen aan de veiling als je een arbeidsovereenkomst met Sandd hebt.
 • Bij het accepteren van het bod, bezorg je de wijk (inclusief straat-zetten) voor de komende 4 bezorgdagen en zullen verlofaanvragen in deze betreffende periode niet worden toegekend. Kan je hierdoor een bepaalde wijk niet accepteren, neem dan altijd even contact op met je betreffende Coördinator Bezorging om mogelijkheden te bespreken.
 • De wijk uit de veiling wordt, net als je reguliere wijk, altijd bezorgd op de juiste bezorgdag in de afgesproken tijdvensters.
 • Voor de wijk uit de veiling geldt net als voor de reguliere wijk, dat je de Sandd-App gebruikt en een 100% GPS-trail registreert.
 • De Coördinator Bezorging heeft altijd de mogelijkheid om een geaccepteerde wijk af te wijzen. Dit kan o.a. plaatsvinden op basis van een teveel aantal wijken, kwaliteit, maar
  ook zonder opgaaf van redenen. De Coördinator Bezorging zal bij afwijzing altijd persoonlijk contact opnemen.
 • Het geaccepteerde bedrag is inclusief alle vergoedingen die vallen onder het straatzetten en bezorgen.
 • Het geaccepteerde bedrag wordt ten behoeve van de loonstrook en salarisadministratie omgerekend naar uren.
 • Wij betalen nooit minder dan het wettelijk minimum loon, wat inhoudt dat het aantal uren waarvoor de wijk wordt ingepland conform de bezorgplanning altijd bepalend en leidend zal zijn ten opzichte van het geaccepteerde bod. In de praktijk zal dit alleen gelden als een wijk qua bezorgplanning voor meer uren wordt ingepland dan het geaccepteerde bod van de veiling. (uitleg beschikbaar bij de Coördinator Bezorging).
 • De wijk uit de veiling mag alleen door jou zelf worden bezorgd.
';